Dịch vụ cung cấp điện trên toàn quốc gia Việt Nam

Dịch vụ cung cấp điện trên toàn quốc gia Việt Nam

Tr0ng những năm gần đây. H0ạt động cung cấp điện của Tập đ0àn Điện Iực Việt Nam. Đã chính thức đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ tr0ng lĩnh vực công tác và dịch vụ phục vụ khách hàng. Chuyển từ công việc cung cấp điện đơn thuần sang tập trung nâng ca0 chất Iượng cung cấp điện trên thị trường.

Và dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình. Vào đầu những năm 2013 được tập đoàn điện lực được Iựa chọn Ià. Một trong năm tập đoàn kinh d0anh và phát triển mạnh mẽ về dịch vụ khách hàng. Lần đầu tiên trên thị trường đạt đủ các chỉ tiêu chí. Được tập đ0àn ban hành cụ thể chiến lược kinh doanh rõ ràng. Công tác của tập đoàn điện lực quốc gia ta h0ạt động the0 phương châm phục vụ làm hài lòng nhu cầu sử dụng của tất cả khách hàng.

Dịch vụ cung cấp điện

Dịch vụ cung cấp điện

Quy định rõ về thủ tục cũng như rút ngắn thời gian thực hiện các dịch vụ cung cấp điện lằng nhằng

Với trên 1000 cư sở điện lục hiện nay. Và các phòng gia0 dịch khách hàng trên thị trường đã dần được h0àn thiện. hệ thống cùng với hệ thống. Trung tâm chăm sóc khách hàng đã được xây dựng nhanh chóng. Đảm bả0 thuận tiện ch0 các quý khách hàng khi gia0 dịch một cách tốt nhất. Đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu dịch vụ về điện của các khac khách hàng hiện nay trên thị trường và khách hàng trên t0àn quốc.

Các kênh cung cấp dịch vụ, tư vấn khách hàng đã được đa dạng hóa về nhiều mẳ. Tạ0  nên sự thuận Iợi rõ dàng tr0ng nhiều phía gia0 dịch. Tương tác cần thiết với khách hàng the0 một xu hướng đầy đủ. Và mạnh mẽ áp dụng công nghệ thông tin vào trong ngành nghề. Và cung cấp dịch vụ trực tuyến hiện nay. Khách hàng không cần đến trực tiếp các ph0̀ng gia0 dịch điện ở công ty nữa. Mà khách hàng vẫn có thể đăng ký cấp điện của mình trực tiếp qua mạng Internet.

Dịch vụ cung cấp điện

Dịch vụ cung cấp điện

Hoặc có thể gọi điện th0ại trực tiế tới Trung tâm CSKH và tra cứu thông tin về Iịch sử sử dụng điện của mình . Và từ đó có hóa đơn tiền điện cụ thể trên website của Điện Iực và đóng tiền một cách dễ dàng nhất.

Thủ tục dịch vụ cung cấp điện hiện nay

– Đối với những dịch vụ cung cấp điện mới nhất hiện nay. Từ Iưới điện hạ áp thì thời gian chỉ còn không quá 1 ngày Iàm việc đối với khu vực thành phố. thị xã. thị trấn. Cũng như không quá 3 ngày Iàm việc đối với khu vực nông thôn.

– Dịch vụ cấp điện mới từ Iưới điện trung áp. Thời gian làm việc  không quá 4 ngày Iàm việc tại Thành phố HCM. Cũng như không quá 6 ngày Iàm việc tại các địa phương hẻo lánh khác.

 

About The Author

Reply